Tabulatura Pelplińska

Pierwsza płyta CD zespołu Filatura di Musica Canzony znane i nieznane zarejestrowana i wydana przez RecArt w 2019 roku prezentuje utwory instrumentalne pierwszej połowy XVII wieku będące świadectwem wysokiego poziomu kultury muzycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach panowania królów z dynastii Wazów: wybór czterogłosowych canzon instrumentalnych z Tabulatury Pelplińskiej oraz wybrane kompozycje Adama Jarzębskiego. Zostały one nagrane na instrumentach historycznych i ich kopiach w typowym dla epoki wysokim stroju a1=465 Hz. W nagraniu zrealizowanym w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie wzięli udział: Marek Nahajowski (kierownik artystyczny) – flety podłużne, Magdalena Pilch – flet traverso i flety podłużne, Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe, Justyna Młynarczyk – viola da gamba, Piotr Młynarczyk – viola da gamba, Patrycja Domagalska-Kałuża – pozytyw.

Cesare Borgo – Canzon La Castelnovata [Canzona à 4 nr 2, Tabulatura Pelplińska]
Cesare Borgo – Canzon L’Averolda [Canzona à 4 nr 15, Tabulatura Pelplińska]
Giovanni Valentini – Canzon à 4 [nr 80, Tabulatura Pelplińska]
Adam Jarzębski – Spandesa
Adam Jarzębski – Susanna videns
Anonim – Canzon à 4 [nr 91]
Anonim – Canzon à 4 [nr 87]
Anonim – Canzon [nr 85]
Andrzej Rohaczewski – Canzon à 4
Adam Jarzębski – Canzon prima
Adam Jarzębski – Canzon seconda
Adam Jarzębski – Canzon terza
Thomas Morley – Fantasia à 4
Anonim – Canzon à 4 [nr 89]
Tarquinio Merula – Canzon La Marcha
Adam Jarzębski – Norimberga
Anonim – Canzon à 4 [nr 89]
Adam Jarzębski – Concerto primo
Tarquinio Merula – Canzon La Lusignuola