W ramach wędrownego cyklu koncertów Filatura w drodze wystąpiliśmy w Bieszczadach oraz nad morzem w Jastarni. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego, a partnerami: Gmina Olszanica, Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, Fundacja PZU. 15 sierpnia wystąpiliśmy w kościele p/w św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Uhercach Mineralnych oraz wieczorem w kościele p/w św. Jana Chrzciciela w Zwierzyniu w składzie: Katarzyna Bienias – sopran, Marek Nahajowski – flety podłużne, kierownictwo artystyczne, Justyna Młynarczyk, Piotr Młynarczyk – viole da gamba, Patrycja Domagalska-Kałuża – wirginał.

28 sierpnia zaprezentowaliśmy program instrumentalny w kościele p/w Niepokalanego Poczęcia NMP  w Stefkowej. Ten sam program wykonaliśmy 4 września w kościele Nawiedzenia NMP w Jastarni w składzie: Marek Nahajowski – flety podłużne, kierownictwo artystyczne, Magdalena Pilch – flety, Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe, Justyna Młynarczyk, Piotr Młynarczyk – viole da gamba, Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn/pozytyw. W programach koncertów znalazła się polska i włoska muzyka XVI i XVII wieku a także muzyka kompozytorów Pomorza Gdańskiego. Przed każdym z koncertów została wygłoszona prelekcja kierownika artystycznego zespołu, flecisty i teoretyka muzyki – dra hab. Marka Nahajowskiego – która wprowadziła publiczność do historii wykonywanych dzieł.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021.

Partner wydarzenia: