Filatura di Musica

Filatura di Musica jest zespołem specjalizującym się w wykonawstwie historycznym. Nazwa zespołu łączy przemysłowe, włókiennicze tradycje miasta Łodzi (wł. filatura – przędzalnia) ze sztuką muzyczną. Muzycy w większości zawodowo związani z Łodzią to absolwenci prestiżowych uczelni artystycznych na świecie: Schola Cantorum Basiliensis, Koninklijk Conservatorium w Hadze, Musikhochschule w Trossingen czy Conservatoire de Musique w Grenoble.

Pierwszy krąg repertuarowy zespołu stanowi polska i europejska muzyki renesansu i wczesnego baroku, wykonywana w oryginalnej szacie brzmieniowej, z wykorzystaniem charakterystycznego dla tego okresu wysokiego stroju (a1=466 Hz). Trzon składu instrumentalnego stanowi consort, którego zróżnicowana obsada (flety podłużne, flety traverso, fidel/skrzypce, viole da gamba) sprzyja plastycznemu ukazaniu arabeskowych linii melodycznych XVI-wiecznej polifonii oraz koncertującego dialogowania sonat początku XVII wieku. Całość uzupełnia śpiew oraz brzmienie instrumentów klawiszowych (wirginał/pozytyw).

Do drugiego kręgu repertuaru Filatury należą utwory kompozytorów późnego baroku oraz wczesnego klasycyzmu, wykonywane na kopiach instrumentów XVIII-wiecznych. Oprócz głównego nurtu ówczesnej muzyki (Bach, Telemann, Vivaldi) zespół chętnie eksploruje twórczość mniej znanych twórców (Schickhardt, Rebel, Anna Bon), przy wybranych programach poszerzając skład do rozmiaru małej orkiestry.

Filatura di Musica współpracuje z wieloma polskimi instrumentalistami specjalizującymi się w historycznych praktykach wykonawczych i grającymi na instrumentach dawnych, takich, jak viola da gamba, viola d’amore, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, teorba, lutnia, a także ze śpiewakami i tancerzami.

Zespół występował m.in. w Filharmonii Łódzkiej oraz festiwalach: Forum Musicum, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Częstochowie, Barok na Spiszu, Kultura Wieków Dawnych, Frankofonia 2016. Był także rezydentem Podkarpackiej Letniej Akademii Muzyki 2016 oraz laureatem programu Scena dla Muzyki Polskiej (IMiT 2019), w ramach którego koncertował w Filharmonii Narodowej w Warszawie, Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach i Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, prezentując program złożony z utworów instrumentalych i instrumentalno-wokalnych polskich kompozytorów epoki renesansu i wczesnego baroku.

Marek Nahajowski

Marek Nahajowski

flety, kierownictwo artystyczne

(ur. 1979), teoretyk muzyki, flecista grający na kopiach instrumentów historycznych; ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki pod kierunkiem Ryszarda Daniela Golianka (Łódź 2003) oraz fletu podłużnego w klasie Tomasza Dobrzańskiego (Wrocław 2007); od 2010 roku adiunkt w Katedrze Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, gdzie prowadzi przedmioty związane z praktyką wykonawczą muzyki baroku, historią teorii muzyki i praktyki kompozytorskiej, a od 2011 roku także klasę fletu podłużnego. Jest autorem pierwszego polskiego tłumaczenia traktatu Johanna Joachima Quantza Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen oraz rozprawy poświęconej jego sonatom fletowym (wyd. Łódź 2013), za którą otrzymał nagrodę w prestiżowym Konkursie im. Ks. Prof. Hieronima Feichta. Zainteresowania naukowe Marka Nahajowskiego koncentrują się na hermeneutycznej interpretacji utworów muzycznych XVI-XVIII wieku oraz estetyce i praktyce wykonawczej epoki baroku i wczesnego klasycyzmu. Jako instrumentalista występował z wieloma zespołami muzyki dawnej, m.in. Il Tempo, Ars Cantus, Concerto Polacco, Royal Baroque Ensemble, Filatura di Musica. Marek Nahajowski jest również zapraszany jako gościnny wykładowca kursów interpretacji muzyki dawnej. W 2014 roku ukazała się jego płyta solowa poświęcona fantazjom fletowym Georga Philippa Telemanna (RecArt 0009), a w 2018 – suitom Josepha Bodina de Boismortiera (RecArt 0026).

Magdalena Pilch

Magdalena Pilch

flety

W 1997 roku ukończyła studia magisterskie w klasie fletu Grzegorza Olkiewicza w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W latach 1998-2002 odbyła studia podyplomowe w klasie fletu traverso prof. dr  Linde Brunmayr – Tutz w Staatliche Hochschule für Musik w Trossingen (Niemcy).  W 2013 roku przeprowadziła przewód habilitacyjny w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, którego tematem była Kompleksowa wizja fletu romantycznego w zakresie budowy, brzmienia, techniki gry  i praktyki wykonawczej według Die Kunst des Flötenspiels in theoretisch – praktischer Beziehung dargestellt von A.B. Fürstenau op. 138”.  Od 2009 roku jest zatrudniona jako adiunkt w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Gra na fletach renesansowych, barokowych, klasycznych i romantycznych. Jest współzałożycielką jedynego polskiego konsortu poprzecznych fletów renesansowych La viva Fiamma, a także zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica. Zajmuje się również wykonywaniem repertuaru kameralnego w I połowy XIX wieku na instrumentach historycznych. Jest również redaktorem naczelnym półrocznika artystyczno-naukowego „Notes Muzyczny” wydawanego przez Wydział Fortepianu, Organów, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi.
Judyta Tupczyńska

Judyta Tupczyńska

skrzypce barokowe

Judyta Tupczyńska urodziła się w Częstochowie, gdzie ukończyła Państwowe Liceum Muzyczne. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina, którą ukończyła zdobywając dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Równocześnie uczyła się gry na skrzypcach barokowych u Agaty Sapiechy w prowadzonym przez nią Międzywydziałowym Studium Muzyki Dawnej. W 2007 r. ukończyła podyplomowe studia w Scholi Cantorum Basiliensis w Bazylei (Szwajcaria) w klasie Chiary Banchini. Doskonaliła swoje umiejętności interpretacji muzyki średniowiecza, renesansu i baroku na licznych kursach prowadzonych przez m.in. S. Standage, E. Gattiego i A. Stecka, G. Russo i zespół Micrologus. W 2007 r. otrzymała nagrodę specjalną na konkursie skrzypcowym „Premio Bonporti” w Rovereto (Włochy). Wykonuje muzykę dawną na historycznych instrumentach smyczkowych koncertując w Polsce i zagranicą jako solistka, kameralistka, koncertmistrz i muzyk orkiestrowy. Współpracuje z wieloma zespołami, m. in. Concerto Polacco, Arte dei Suonatori, Il Tempo, Capella Cracoviensis, Academia Montis Regalis, Il Complesso Barocco, l’Orchestra Barocca della Mitteleuropea (Włochy), Haydn Sinfonietta Wien (Austria), Les Ambassadeurs (Francja), Brevis Consort (Litwa). Ma na swoim koncie nagrania radiowe i fonograficzne. Od 2011 prowadzi klasę skrzypiec barokowych i altówki barokowej na Akademii Muzycznej w Łodzi.

Patrycja Domagalska-Kałuża

Patrycja Domagalska-Kałuża

klawesyn, pozytyw

Klawesynistka i kameralistka. Laureatka konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o stypendium „Młoda Polska” 2016 oraz programu Instytutu Muzyki i Tańca „Artysta-Rezydent” 2017. Współzałożycielka zespołów muzyki dawnej: Filatura di Musica i Ensemble Barocum.   Jest absolwentką Królewskiego Konserwatorium w Hadze (klasa klawesynu i kameralistyki Fabio Bonizzoniego i Patricka Ayrtona) oraz Akademii Muzycznej w Łodzi. Swoje umiejętności doskonaliła będąc stypendystką Académie Musicale de Villecroze i Formation Professionelle de Royaumont we Francji oraz międzynarodowych kursów mistrzowskich w Norwegii, Niemczech, Austrii i Polsce ucząc się u wybitnych klawesynistów: Ketila Haugsanda, Roberta Hilla, Blandine Rannou, Huguette Dreyfus, Jespera Christensena, Lilianny Stawarz. Jako pierwsza i dotąd jedyna polska klawesynistka została zaproszona do tournée z European Union Baroque Orchestra 2010. Realizując basso continuo występowała na festiwalach w Polsce oraz Francji, Anglii, Niemczech, Włoszech, Belgii, Malcie, Portugalii, Irlandii, Słowacji i Holandii u boku takich artystów jak Christina Pluhar, Lars Ulrik Mortensen, Ton Koopman, Fabio Bonizzoni, Ryo Terakado, Pavlo Beznosiuk, Peter van Heyghen, Wim Becu, Alessandro Moccia czy Andreas Spering. Szczególnie ceni sobie kameralistykę i taniec barokowy, współpracując z baletami dworskimi Nederlands Muziek Dans en Theater Ensemble, Cracovia Danza, Sotto le Stelle oraz tworząc autorskie widowiska taneczno-muzyczne i cykle edukacyjne. Gra na kopii klawesynu francuskiego Pascal/Taskin 1769 z pracowni Matthiasa Kramera. Instrument dysponuje 3 transpozycjami 392/415/440 Hz.

Justyna Młynarczyk

Justyna Młynarczyk

viola da gamba

Gambistka oraz pedagog. Współzałożyciel tria viol da gamba Gambasada, członek {oh!} Orkiestry Historycznej, wykładowca Akademii Muzycznej im. G. i  K. Bacewiczów w Łodzi, twórca klasy violi da gamba w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej  II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach.  Jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie wiolonczeli  Piotra Janosika oraz  Conservatoire de Musique w Grenoble (Francja) w klasie violi da gamba Christine Plubeau i Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie violi da gamba Marcina Zalewskiego. Ukończyła także Szkołę Aktorską Lart Studio w Krakowie.

Współpracuje z zespołami takimi jak Capella Cracoviensis, Ars Cantus, Ensemble Hildebrandt 1719, Parnassos, Harmonia Sacra, Floripari, Extempore, Camerata Cracovia, Filatura  di Musica, Consortium Sedinum.

W latach 2006 – 2017 wzięła udział w nagraniach następujących  płyt:  wraz z Capellą Cracoviensis – „Początki polifonii europejskiej”;  z niemieckim zespołem Weser-Renaissance prowadzonym przez Manfreda Cordesa (Brema) – „Virgo Prudentissima –  Adoration of the Virgin Mary at the Polish Court, M. Mielczewski, A. Jarzębski, M. Zieleński”;  z zespołem Parnassos oraz Camerata Silesia  –Andrzej Siewiński  – Requiem”;  z {oh!} Orkiestrą Historyczną  – „ Muzyka Zamku Królewskiego, Muzyka Mistrzów Francuskich”;  z klawesynistką Dorotą Zimną  – „François Couperin  – Compositeur Royal”;  z M. Nahajowskim, M. Pilch, J. Kościukiewiczem, J. Tupczyńską, P. Domagalską  – Kałuża, R. G. Przybyłą  – „François Couperin – L’ordre agréable”;  z Cameratą Cracovia  oraz ukraińskim bandurzystą Dmytrem Hubjakiem  -„Kanty polskie i ruskie”.

Wraz z mężem Piotrem tworzy duet viol da gamba.

Współpracują z nami:

Piotr Młynarczyk – viola da gamba

Katarzyna Bienias – sopran

Małgorzata Feldgebel – altówka barokowa

Agnieszka Ewa Oszańca – wiolonczela barokowa

Justyna Rekść-Raubo – wiolonczela barokowa

Anna Wiktoria Swoboda – lutnia, teorba