Pierwsza płyta CD zespołu Filatura di Musica Canzony znane i nieznane zarejestrowana i wydana przez RecArt w 2019 roku prezentuje utwory instrumentalne pierwszej połowy XVII wieku będące świadectwem wysokiego poziomu kultury muzycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w czasach panowania królów z dynastii Wazów: wybór czterogłosowych canzon instrumentalnych z Tabulatury Pelplińskiej oraz wybrane kompozycje Adama Jarzębskiego. Zostały one nagrane na instrumentach historycznych i ich kopiach w typowym dla epoki wysokim stroju a1=465 Hz.

 

 

W nagraniu zrealizowanym w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie wzięli udział:

  • Marek Nahajowski (kierownik artystyczny) – flety podłużne
  • Magdalena Pilch – flet traverso i flety podłużne
  • Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe
  • Justyna Młynarczyk – viola da gamba
  • Piotr Młynarczyk – viola da gamba
  • Patrycja Domagalska-Kałuża – pozytyw