6 lutego 2016 roku zostaliśmy zaproszeni do wykonania koncertu w ramach IV edycji Kultury Wieków Dawnych w Krośnie. Trzon koncertu zatytułowanego: „Już się zmierzcha” stanowiła muzyka polska końca XVI wieku, a przede wszystkim repertuar religijny przeznaczony do wykonań domowych oraz prywatnych nabożeństw i modlitw. Na szczególną uwagę zasługiwały muzyczne opracowania Księgi Psalmów dokonane przez Mikołaja Gomółkę do sławnego tłumaczenia Jana Kochanowskiego, wykorzystywane prawdopodobnie nie tylko przez Katolików, ale także Protestantów, a nawet Prawosławnych. Wykonania utworów w charakterze pieśni religijnych uzupełniły wyrafinowane motety łacińskie autorstwa Wacława z Szamotuł i Marcina ze Lwowa (Leopolity), tworzone w duchu polifonii franko-flamandzkiej i rzymskiej. Całości programu dopełniła zaś angielska, włoska i polska muzyka I połowy XVII wieku, prezentująca pierwsze zdobycze włoskiego baroku, zarówno w zakresie kompozycji religijnych (utwory z tzw. Albumu Sapieżyńskiego), jak i świeckich (Hume, Frescobaldi).

Filatura di Musica wystąpiła w składzie:

Katarzyna Wiwer – sopran (gościnnie)

Magdalena Pilch, Marek Nahajowski – flety

Judyta Tupczyńska – skrzypce barokowe

Julia Karpeta, Justyna Młynarczyk  – viola da gamba

Patrycja Domagalska-Kałuża – klawesyn