Zespół „Filatura di musica“ w składzie: Magdalena Pilch – flet traverso, Julia Karpeta – viola da gamba, Patrycja Domagalska-Kałuża wystąpił 19 sierpnia 2017 r. na koncercie w Oratorium Marianum we Wrocławiu podczas festiwalu Forum Musicum organizowanym przez Narodowe Forum Muzyki. Tematem tej edycji festiwalu zatytułowanej Al femminile/Na kobiecy sposób, była twórczość mało znanych współcześnie kobiet-kompozytorek minionych wieków

Podczas koncertu artystki wykonały  cztery sonaty na flet i basso continuo  oraz dwie sonaty klawesynowe Anny Bon di Venezia, kompozytorki, śpiewaczki i klawesynistki, działającej w latách 1755-1762 na dworze margrabiego Fryderyka von Brandenburg-Kulmbach-Bayreuth i jego żony Wilhelminy, rodzonej siostry króla Prus Fryderyka II Wielkiego.

Kameralne kompozycje Anny Bon, utrzymane w stylu galant i korespondujące stylistycznie z ówczesną szkołą berlińską spotkały się z ciepłym przyjęciem licznie zgromadzonej publiczności.