29 października 2017 roku o godzinie 17.00 w Kościele Ewangelickim w Pszczynie odbył się koncert zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica poświęcony w całości muzyce Reformacji. Muzyka instrumentalna i wokalna od początku były ściśle związane z Reformacją. Marcin Luter był wykształcony w śpiewie, grze na lutni i kompozycji. Zachowało się około 36 pieśni religijnych jego autorstwa – wśród nich zarówno opracowania melodii gregoriańskich jak też własne kompozycje Lutra. Zapoczątkowany przez inicjatora niemieckiej reformacji chorał luterański bardzo szybko wzbogacił się o szereg opracowań muzycznych. Z I połowy XVI wieku pochodzą dwa znaczące śpiewniki: Wittembergisch Geistlich Gesangbuch Johanna Walthera (1524) i Neue Deutsche Geistliche Gesänge Georga Rhaua (1544). Ten drugi zbiór zawiera kompozycje różnych autorów utrzymane w wielu stylach, od 4-głosowych w fakturze nota-contra-notam po rozbudowane motety. Podczas koncertu zabrzmiały zaczerpnięte z obu śpiewników czterogłosowe opracowania chorału luterańskiego w różnych typach obsad spotykanych w muzyce XVI wieku, od śpiewu (Katarzyna Bienias) z towarzyszeniem pozytywu organowego (Patrycja Domagalska-Kałuża), do brzmienia 4-głosowego consortu instrumentalnego, złożonego z fletów (Marek Nahajowski, Magdalena Pilch), fideli (Judyta Tupczyńska) i violi da gamba (Justyna Młynarczyk).

Koncert został ciepło przyjęty przez pszczyńską i nie tylko publiczność pomimo niesprzyjającej pogody.