Już kolejny raz Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego organizuje Podkarpacką Letnią Akademię Muzyki, której inicjatorką jest Patrycja Domagalska-Kałuża. Akademia skierowana jest zarówno do młodzieży, studentów szkół artystycznych, którzy chcieliby poszerzyć swoje umiejętności z zakresu wykonawstwa muzyki dawnej jak i do osób początkujących w tej dziedzinie. Oprócz lekcji indywidualnych nacisk kładziony będzie na zajęcia zespołów kameralnych, w tym konsortów fletowych i gambowych, a uczestnicy wystąpią razem z pedagogami wkoncercie finałowym Akademii. Warty podkreślenia jest fakt, że Akademia odbędzie się w urokliwym Pałacu Jordanów w malowniczej bieszczadzkiej miejscowości Olszanica, a udział jest bezpłatny! W ramach Akademii odbędą się także koncerty towarzyszące zespołu Filatura di Musica. Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego od lat promuje muzykę dawną szczególnie w regionie podkarpackim organizując warsztaty, koncerty, festiwale i pokazy instrumentów historycznych. Serdecznie zapraszamy!