Tegoroczna edycja Festiwalu „Usłyszeć Architekturę”, przygotowana przez zespół Filatura di Musica przy współpracy z Fundacją Ars Chori była zatytułowana „In Modo Italiano” i przedstawiała panoramę muzyki barokowej pisanej w stylu włoskim, zarówno kompozytorów włoskich, jak też twórców działających na terenie innych krajów europejskich. Słuchacze mogli śledzić rozwój tego stylu począwszy od samych początków w okresie końca XVI stulecia, poprzez jego rozkwit, aż po krystalizację w dziełach Vivaldiego, Händla i Bacha – zarówno w muzyce czysto instrumentalnej, jak też wokalno-instrumentalnej, a także w historycznych choreografiach przygotowanych i zaprezentowanych przez balet Cracovia Danza pod kierownictwem Romany Agnel – specjalnego gościa Festiwalu.