Zeszłoroczna edycja cyklu „Filatura w drodze” została nagrodzona srebrnym dyplomem w kategorii zespołów kameralnych na II Międzynarodowym Konkursie „Muzyczne Orły” 25 wrześni 2022 r. w Filharmonii Łódzkiej !!!