Humanismus Carpathicus” to nowa inicjatywa artystyczna Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego oraz zespołu muzyki dawnej Filatura di Musica. Jest to pierwszy festiwal muzyki dawnej wykonywanej na instrumentach z epoki, odbywający się w południowym pasie Województwa Podkarpackiego. Jego nazwa stanowi odwołanie do dziedzictwa renesansowego humanizmu z tego terenu (Paweł z Krosna, Grzegorz z Sanoka czy Walenty z Brzozowa), charakteryzującego się nie tylko nawiązaniami do literatury i sztuki antyku, ale także poszukiwaniem prawd ogólnoludzkich, niezależnych od pochodzenia, narodowości czy wyznawanej religii. 

Festiwal „Humanismus Carpathicus” oprócz walorów czysto artystycznych posiada także aspekt edukacyjny. Wydarzeniu towarzyszyć będą wykłady poświęcone historii i estetyce muzycznej dawnych epok, a także warsztaty skierowane do amatorskich zespołów muzycznych. Koncerty odbywają się w zabytkowych miejscach Podkarpacia:

15 czerwca – Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli godz. 18.00 Koncert: „Terpsichore Musarum”

16 czerwca – Muzeum Podkarpackie w Krośnie godz. 18.00 Koncert: Uźródeł „Zemsty”. Muzyka czasów sporu granicznego

18 czerwca –  Kościół p.w. NMP Królowej Polski w Korczynie godz. 12.00 Koncert: „Saeculum Aureum Musicae Poloniae”

W programie koncertów znajdzie się muzyka XVI i XVII wieku.

Koncert w Krośnie nawiązuje do muzyki czasów sporu o mur graniczny zatytułowany: U źródeł „Zemsty”.  W 1630 roku odbył się – kończący długoletni spór rodzin zamieszkujących zamek Kamieniec – ślub Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką, pierwowzorów Wacława i Klary, postaci literackich słynnej komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”. Jakkolwiek na temat oprawy artystycznej tego wydarzenia nie posiadamy szczegółowych informacji to biorąc pod uwagę specyfikę kultury muzycznej czasów Zygmunta III Wazy, repertuar mogły stanowić zarówno utwory kompozytorów polskich, jak i niezwykle popularnych w ówczesnej Rzeczypospolitej twórców z Italii. Program koncertu prezentuje wybór polskich i włoskich dzieł instrumentalnych przełomu renesansu i baroku (A. Jarzębski, G. Frescobaldi, B. Marini, T. Merula). 

Koncert w Kościele w Korczynie będzie poświęcony Aleksandrze Fredro, który w tym miasteczku w 1828 roku wstąpił w związek małżeński z Zofią Jabłonowską. Zostanie wykonana muzyka religijna, psalmy Jakuba Lubelczyka z „Psałterza Dawida” (1558) w opracowaniu Marka Nahajowskiego znakomitego flecisty i teoretyka muzyki pochodzącego z Krosna. 

Program Koncertu w Muzeum w Dukli  posiada charakter przekrojowy i przedstawia panoramę późnorenesansowej muzyki tanecznej. Oprócz muzyków wystąpią z nami także tancerze: Katarzyna i Julia Borstyn. 

Kierownictwo artystyczne – dr hab. Marek Nahajowski

Koordynacja merytoryczna – Patrycja Domagalska-Kałuża

Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Partnerzy: Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Parafia NMP Królowej Polski w Korczynie.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia!