Zapraszamy na koncerty, które odbędą się na początku sierpnia w Bertinoro w słonecznej Italii:))

„Tra l’Italia e la Confederazione polacco-lituana” to projekt Fundacji Krośnieńskiej im. Ignacego Paderewskiego, który przybliża polsko-włoskie związki muzyczne w okresie baroku (dzieła zamówione przez Marię Kazimierę Sobieską, utwory z tabulatury pelplińskiej zawierające liczne dzieła wokalne i instrumentalne stworzone przez polskich i włoskich kompozytorów w tym także artystów bezpośrednio związanych z dworem królewskim Zygmunta III Wazy ). Oprócz koncertów w ramach trzydniowego festiwalu odbędzie się także wykład Marka Nahajowskiego: ”Złoty wiek muzyki polskiej”, który przybliży kulturę muzyczną dawnej Rzeczpospolitej w okresie jej największego rozkwitu (1500-1600). W projekcie biorą udział muzycy z Włoch i z Polski (La Risonanza pod kierunkiem dyrygenta i klawesynisty Fabio Bonizzoniego oraz nasz zespół Filatura di Musica pod kierownictwem Marka Nahajowskiego:)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury