Filatura w drodze -In medio Poloniae – trzecia edycja festiwalu

„Filatura w drodze” to wędrowny festiwal zespołu Filatura di Musica. Jego ideą jest docieranie z muzyką dawnych epok do mniejszych ośrodków miejskich, a także regionów, w których dostęp do kultury wysokiej bywa ograniczony,  W poprzednich dwu edycjach festiwal wędrował po terenach Podkarpacia (Bieszczady) i Pomorza Gdańskiego. Tegoroczna odsłona – „In medio Poloniae” – koncentruje się na terenie centralnej Polski. W jej ramach wykonane zostaną dwa koncerty: „Balli e Canzoni” (Ozorków), poświęcony instrumentalnej muzyce włoskiej i polskiej wczesnego baroku, oraz „Kancjonały polskie” (Zgierz), przedstawiający panoramę XVI-wiecznej muzyki polskiej reformacji, z uwzględnieniem ówczesnej praktyki wykonywania utworów niemieckich kompozytów luterańskich z tekstami w języku rodzimym. 

Kierownictwo artystyczne koncertów: dr hab. Marek Nahajowski (prof. AM w Łodzi) 

Organizator: Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego. 

 Współorganizatorzy: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zgierzu, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie, Ewangelicki chór „Concordia” 

Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury – Interwencje. Edycja 2023

https://www.facebook.com/fundacjakrosnienska/videos/839964031205582