We wrześniu 2023 roku zespół Filatura di Musica po raz czwarty był gospodarzem festiwalu Usłyszeć Architekturę w Pałacu Bielińskich w Otwocku Wielkim. Tegoroczna edycja zatytułowana W stronę Wersalu. Dans le goût français była poświęcona w całości twórczości kompozytorów francuskich i stanowiła kolejny etap prezentacji stylów narodowych w muzyce minionych epok, tworząc jednocześnie kontrapunkt do poprzedniej, trzeciej odsłony Festiwalu, zatytułowanej In modo italiano i skoncentrowanej na barokowej muzyce włoskiej lub pisanej w stylu włoskim przez twórców działających w innych krajach Europy Zachodniej i Środkowej. W 2023 roku festiwal został poszerzony do formuły trzydniowej a jego program ułożony był  zgodnie z zasadami kompozycji „szkatułkowej”: piątkowy koncert inauguracyjny i niedzielny koncert finałowy przeniosły słuchaczy na dwór królewski w Wersalu, koncentrując się na muzyce środkowego i późnego baroku z dworu Ludwika XIV oraz okresu Regencji i panowania Ludwika XV, natomiast koncert sobotni i towarzyszące mu wydarzenia prezentowały słuchaczom niezwykle rzadko wykonywaną w Polsce muzykę francuskiego renesansu, a więc z okresu panowania dynastii Walezjuszy. W sobotnim programie znalazł się również akcent średniowieczny, czyli wykład poświęcony twórczości XIV wieku, ilustrowany na żywo przykładami wykonywanymi na kopiach średniowiecznych instrumentów dętych z udziałem Tomasza Dobrzańskiego, gościa specjalnego tej edycji festiwalu.

https://www.arschori.art.pl/uslyszec-architekture