W dniach: 1 i 15 października odbyły się koncerty w ramach wędrownego festiwalu „Filatura w drodze in medio Poloniae” autorskiego cyklu koncertów muzyki dawnej zespołu Filatura di Musica. Cykl stanowił  kontynuację poprzednich odsłon „Filatura w drodze” oraz „Filatura w Bieszczadach”, realizowanych na Podkarpaciu i Pomorzu w latach 2021-2022. W tej odsłonie zespół zawędrował do mniejszych miast centralnej Polski: Ozorkowa i Zgierza. Głównym celem minionych koncertów była popularyzacja mniej znanych aspektów dziedzictwa muzyki polskiej XVI i początku XVII wieku oraz aktywizacja środowisk lokalnych dzięki warsztatom śpiewu i wspólnemu występowi. Projekt posiadał istotny walor edukacyjny, jako że każdy koncert poprzedziła prelekcja dra hab. Marka Nahajowskiego, prof. Akademii Muzycznej w Łodzi, przybliżająca kontekst historyczny, dawne instrumenty, prezentowane dzieła i estetykę muzyczną. Podczas pierwszego koncertu w kościele ewangelickim w Ozorkowie zaprezentowano canzony włoskich mistrzów epoki baroku oraz polskiego kompozytora Adama Jarzębskiego w 4 – osobowym składzie instrumentalnym. W ramach drugiego koncertu w kościele ewangelickim w Zgierzu z zespołem Filatura di Musica wystąpił chór Concordia prowadzony przez Magdalenę Szymańską. Zostały wykonane psalmy Jakuba Lubelczyka w opracowaniu Marka Nahajowskiego a także utwory z kancjonałów polskich w konsorcie fletowym z towarzyszeniem wirginału przedstawiające panoramę XVI-wiecznej muzyki polskiej reformacji, z uwzględnieniem ówczesnej praktyki wykonywania utworów niemieckich kompozytów luterańskich z tekstami w języku rodzimym.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2023.